9318f347-dd4c-4237-85aa-46c11f6eb005

Rola kobiety w dzisiejszym świecie

Już coraz rzadziej myśli się o kobietach jako o płci słabszej, podlegającej mężczyznom. Stereotypy takie jak to, że miejsce kobiety jest w kuchni, przy garach i wychowywaniu dzieci… more

Posted by

November 8, 2018